YU Flora Fauna hamradio page

4OFF

4OFF – Flora i fauna program Crne Gore

Novi koordinator za zaštićena područja u Crnoj Gori je Dragan Djordjević 4O4A.

4OFF-0001 Biogradska gora
4OFF-0002 Durmitor
4OFF-0003 Lovćen
4OFF-0004 Skadarsko jezero
4OFF-0005 Prokletije
4OFF-0006 Tivatska solila
4OFF-0007 Komovi
4OFF-0008 Kanjon rijeke Pive i Komarnice
4OFF-0009 Savinska Dubrava
4OFF-0010 Sastojina lovora i oleandera iznad vrela Sopot kod Risna
4OFF-0011 Park 13. jul i Njegošev park na Cetinju
4OFF-0012 Park hotela "Boka", Herceg Novi
4OFF-0013 Brdo Spas kod Budve
4OFF-0014 Poluostrvo Ratac, sa Žukotrljicom
4OFF-0015 Stari Ulcinj (otok i plaža)
4OFF-0016 Trebjesa
4OFF-0017 Park muzeja na Topolici
4OFF-0018 Park prirode Piva
4OFF-0019 Veliki gradski park Tivat
4OFF-0020 Velika plaža kod Ulcinja i Ada Bojana