Oprema za FF aktivacije treba da bude takva da se lako montira i demontira, a pogotovo se to odnosi na antene. One treba da budu takve da, pored toga što su lagane, mogu da zadovolje osnovnu potrebu – da funkcionišu na najatraktivnijim opsezima ( 40 i 20m) te da su lake za postavljanje, Ovo je posebno važno ukoliko je aktivator sam na lokaciji.

Od uredjaja, svakako je praktičniji manji, lakši uredjaj, predvidjen za ugradnju u vozila, nego stacionarni.

Za napajanje primopredajnika može se koristiti akumulator iz vozila, ili prenosni, te manji agregat, ali pri tom treba voditi računa da se njime ne uznemirava fauna zaštićenog područja.

Uvek je zgodno poneti stočić i stolicu na rasklapanje, jer čučanje, ili sedenje na zemlji tokom nekoliko sati može biti veoma neugodno.

Ovu podstranicu treba iskoristiti za razmenu iskustava i prikaz opreme koju koristimo prilikom aktivacija zaštićenih područja.