YUFF diploma program

Član 1.

YUFF koordinacioni tim dodeljuje diplome, kako lovcima, tako i aktivatorima za odredjeni broj uradjenih / aktiviranih različitih zaštićenih područja.

Diplome se dodeljuju za:

5 različitih YUFF oblasti – Bronzana diploma

10 različitih YUFF oblasti – Srebrna diploma

15 različitih YUFF oblasti – Zlatna diploma

30 različitih YUFF oblasti – Dijamantska diploma

44 različitih YUFF oblasti – diploma Ludi lovac

Član 2.

Zahtev za diplome se šalje preko aplikacije „Logsearch WWFF“, preko koje svaki lovac / aktivator može proveriti da li je ispunio uslov za neku od diploma YUFF programa.

Zahtevi za diplome iz 2017. godine, podnose se najkasnije do 31.01.2018. godine.

Diplome koje imaju redni broj, dodeljuju se po redosledu primljenih zahteva.

Zahtevi upućeni na neku od e-mail adresa, koje pripadaju YUFF koordinacionom timu, ili članovima tima, neće biti uzete u razmatranje.

Član 3.

Uslovi za dodelu diploma osvojenih u YT2A memorijalu 2018. godine, biće propisani pravilima memorijala za 2018. godinu.

Član 4.

Izgled i sadržinu diploma YUFF programa odredjuje YUFF koordinacioni tim.
Diplome potpisuje menadžer za diplome u koordinacionom timu.

Završne i prelazne odredbe

Član 5.

Uslovi za dodelu diploma čije osvajanje nije vezano za kalendarsku godinu, već za ukupan broj uradjenih / aktiviranih zaštićenih oblasti u Republici Srbiji, biće utvrdjeni dopunom ovih pravila, kada te diplome budu ustanovljene.

Član 6.

Od 2016. godine menadžer za diplome je Aleksandar Novović YU6DX.

Član 7.

Ova pravila o dodeli diploma stupaju na snagu od 15.02.2016. godine.
Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju da važe prethodna.

Uputstva

Logsearch WWFF webpage nalazi se na adresi http://wwff.co/logsearch/ i potrebno je da se registrujete, a kasnije i ulogujete, da bi ste mogli da pratite WWFF statistiku, vezanu za vaše učešće u WWFF programu, kao i za diplome, za koje ste ispunili uslove.

Prilikom provere, neophodno je „čekirati“ parametre kao na slici ispod.