Pregled rezervisanih referenci za YT2A Memorial:

 1. YUFF-0002 NP Fruška Gora – YU7RQ/p, YU7RMR/p
 2. YUFF-0006 Avala – YU1AAA/p
 3. YUFF-0021 Subotička peščara – YU7ADY/p
 4. YUFF-0022 Stara planina – YU1ACR/p
 5. YUFF-0026 Veliko ratno ostrvo – YT1TX/p
 6. YUFF-0031 Deliblatska pescara – YU1FJK/p
 7. YUFF-0043 Stari Begej – Carska bara – YU7AOP/p
 8. YUFF-0046 Zasevica – YU1AFV/p
 9. YUFF-0048 Titelski breg – YU7AE/p, YU2KMM/p i YU7OK/p
 10. YUFF-0089 Prugovo – YU1BFG/p
 11. YUFF-0100 Rajac – YT1RW/p , YT3X/p
 12. YUFF-0109 Bara Trskovača – YU1HQR/p
 13. YUFF-0115 Park Bukovičke banje – YU1VY/p
 14. YUFF-0126 Bojčinska šuma – YU1MM/p
 15. YUFF-0156 Prirodni prostor kompelksa Jašunjskih manastira – YU70HFG/p
 16. YUFF-0168 Lesni profil kapela u Batajnici – YU1GU/p
 17. YUFF-169 Park-arboretum “Aleksa Santic” – YU7KMN/p