U subotu se najavljuje lijep dan na primorju, a biće aktivno barem pet 4OFF referenci, i eto prilike da se u jednom danu osvoji prva, bronzana, 4OFF diploma.
Svoje učešće najavili su iz radio-kluba “Volujica” 4O6GAA iz Bara (4O5A, 4O4B, 4O9VIP) iz zaštićenih područja 4OFF-0014 (Rt Ratac sa Žukotrlicom), 4OFF-0017 (park muzeja na Topolici — dvorac kralja Nikole), 4OFF-0015 (plaža i ostrvo Stari Ulcinj), a ako stignemo javićemo se i iz NP Skadarsko jezero – 4OFF-0004. Sve lokacije su smješetene u krugu od 20 kilometara, radićemo istovremeno iz barem dvije, a na treću i četvrtu idemo na gomilu.

Istovremeno, iz radio-kluba “Herceg Novi” 4O6KOP najavili su aktiviranje dva zaštićena područja iz Herceg Novog: 4OFF-0009 (Savinska dubrava) i 4OFF-0012 (park hotela Boka).Ni nekoliko drugih referenci nije daleko pa je svašta moguće.Sa srećom svim učesnicima, aktivatorima želimo lijepo vrijeme i srećan put, a hanterima mnogo sreće u jurnjavi za FF stanicama.

73, Dragan, 4O4A
4OFF koordinator