Stanica YT0YOTA će biti aktivna u periodu od 30. juna do 4. jula 2018. godine. Radiće sa planine Goč kod Kraljeva YUFF-0079. Operatori za stanicom su mladi radio-amateri koji se nalaze na KAMPU MLADIH RADIO-AMATERA SRBIJE 2018.