SREDA
1.  23.05.2018. (8.30-11.30h GMT)  YUFF-0078 PALJEVINE (WAS ST10 Sjenica)

2.  23.05.2018. (14.00-17.00h GMT)  YUFF-0044 UVAC (WAS ST10 Sjenica)

ČETVRTAK

3.   24.05.2018. (7.30-10.30h GMT)  YUFF-0082 GUTAVICA (WAS SA05 Tutin)
4.   24.05.2018. (13.00-16.30h GMT)  YUFF-0097 Karajukića Bunari-Pestersko Polje (WAS ST10 Sjenica)

Sve aktivacije ću raditi sa “ICOM” IC-706 (abt 80W) antena Dipol za G5RV i GP za 14MHz (CW i SSB na 7, 10 i 14MHz)