Danas mali tim u sastavu: YU1CA, ZA1V i 9A1AA kreće s aktivacijama po zapadnoj Srbiji.
Prva je na redu YUFF-0013 klisura reke Gradac, a druga danas biće YUFF-0100 Rajac.
Radiće pod pozivnim znakom YU0WFF i  YU/9A1AA.